Rask.AI

Introduktion till Rask.ai

Rask.ai framträder som en pionjär inom AI-baserad video- och ljudlokalisering. Denna plattform erbjuder en omfattande lösning för globala innehållsskapare, marknadsförare, och utbildningsaktörer, med förmågan att översätta och dubba innehåll till över 130 språk​​. Rask.ai’s teknik är en game changer för dem som strävar efter en internationell närvaro.

AI-dubbningsverktyg och språkstöd

Med sin imponerande kapacitet att hantera över 130 språk, utrustar Rask.ai användare med förmågan att nå en omfattande global publik, oavsett språkbarriärer​​. Denna funktion är avgörande för företag och individer som vill expandera sina gränser och nå nya marknader.

Rask.ai:s funktioner och verktyg

Plattformen är utrustad med funktioner som automatisk tal-till-text, översättning, röstöverlägg, röstkloning, och hantering av flera talare. Dessutom erbjuder den möjligheten att ladda ner transkript och översättningar i SRT-format och justera talhastigheten genom AI-omskrivning​​.

Prova Rask.ai här

VoiceClone: En revolutionerande funktion

Rask.ai skiljer sig från mängden med sin VoiceClone-funktion, som tillåter användare att behålla sin egen röst på 28 olika språk. Detta ger en personlig prägel och stärker bandet till publiken genom att ersätta syntetiska AI-röster med en mer autentisk röstupplevelse.

Flerspråkiga dialoger med flera talare

En unik aspekt av Rask.ai är dess förmåga att hantera videor med flera talare. Plattformen identifierar och tilldelar olika röster åt varje talare, vilket förbättrar klarheten och engagemanget i det översatta innehållet​​.

AI-översättning och SRT-filhantering

Rask.ai utmärker sig även genom sin AI-drivna översättningsteknik, speciellt med SRT-filer, vilket garanterar hög översättningskvalitet utan behov av ytterligare korrekturläsning​​. Denna avancerade funktion är avgörande för att bibehålla kvaliteten på flerspråkigt innehåll.

Prissättningsmodell och flexibilitet

Rask.ai tillämpar en minutsbaserad prissättningsmodell för AI-röstöverlägg. Användare får en fast mängd minuter varje månad baserat på deras valda abonnemangsplan, med alternativ att köpa tilläggsminuter vid behov​​.

Abonnemangsalternativ och anpassningsbarhet

För att tillmötesgå olika användarbehov, erbjuder Rask.ai både månatliga och årliga abonnemangsplaner. Användare kan välja mellan dessa beroende på deras specifika krav och budget​​.

Prova Rask.ai kostnadsfritt

Rask.ai erbjuder även en gratis testperiod där nya användare kan utforska plattformens funktioner med upp till 6 videor och få en 1-minuts klipp från varje​​.

Prova Rask.ai här