Höganäs Borgestad

När koncernen Borgestad Industries gjorde om sin webbplattform och valde WordPress om verktyg valdes Cyano Studios som leverantör.

Fler bolag blev till ett och det nybildade bolagets nya hemsida, Höganäs Borgestad, togs fram även den av oss då samarbetet mellan bolagen tidigare visade sig infria alla förväntningar.

Cyano Studios underhåller och ger support till Höganäs Borgestads webbplats.
Vi tackar för förtroendet.

Höganäs Borgestad hemsida