CMS

Ett webbpubliceringssystem (eng. Web content management system WCMS även om idag nästan uteslutande termen CMS används) är ett innehållshanteringssystem för att förenkla utveckling av en webbplats genom samarbete. Webbsidorna redigeras via ett webbgränssnitt.

Själva innehållet (”content”) sparas ofta i en databas eller någon form av filstruktur. Inställningar för utseende och organisation av innehållet lagras också i regel i databasen eller filstrukturen.

– Wikipedia