Borgestad Industries

När Borgestad Industries skulle byta plattform och gå över till ett mer lätthanterligt CMS föll valet på Cyano Studios och WordPress.

Ett gott samarbete mellan Cyano Studios och representanter för Borgestad Industries (Höganäs Bjuf) kunde vi ta fram 10 sidor till de olika bolagen som ingår i koncernen.

Sidorna bor på Höganäs Bjufs servrar och underhålls och uppdateras av Cyano Studios

Bolagen i koncernen är bland andra: